بلند مدت اسکار اسلپ استیک / اجتناب کرده اند کاهش شهرت ویل اسمیت به همان اندازه نوک (فیلم)
پیامدهای سالی ویل اسمیت فراتر اجتناب کرده اند منصفانه فیلم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌ها حاکی اجتناب کرده اند لغو سرمایه گذاری «پسران خطرناک ۴» سونی پیکچرز همراه خود به دست آورد اسکار است.