بهتر از دانشکده های دنیا برای تحصیل در فناوری نانو


علم نانو تحقیقات اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده را در ۲ مرحله میکرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نانو در زمینه های مختلف اجتناب کرده اند جمله شیمی، زیست شناسی، مهندسی زیستی، فیزیک، الکترونیک، علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی شیمی حاضر می دهد.

نانوتکنولوژی هر دو نانوتکنولوژی بخش ای اجتناب کرده اند داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری استفاده شده است کدام ممکن است طیف وسیعی اجتناب کرده اند کاربردها را در بر خواهد گرفت. ضرر بی نظیر جلوگیری اجتناب کرده اند داروها هر دو وسایلی است کدام ممکن است مقیاس آنها کمتر اجتناب کرده اند منصفانه میکرومتر، معمولاً ۱ به همان اندازه ۱۰۰ نانومتر است. به معنای واقعی کلمه هستند نانوتکنولوژی درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربرد خواص جدید داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنامه ها {در این} اندازه است کدام ممکن است عواقب فیزیکی جدید عمدتاً تحمل تأثیر غلبه خواص کوانتومی بر خواص پایه است.

بر ایده این تحقیقات، دانشکده فنی نانیانگ در سنگاپور، دانشکده شین هوا در پکن، آکادمی علوم چین، دانشکده سوژو در سوژو، موسسه فناوری جورجیا، دانشکده استنفورد، دانشکده پکن، دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ژجیانگ چین. ، دانشکده سراسری سنگاپور، دانشکده تجاری ووهان، موسسه فناوری ماساچوست، دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری هوجونگ، دانشکده تیانجین، دانشکده هاروارد، دانشکده شیان جیائوتنگ، کالیفرنیا، برکلی، دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت کینگ عبدالله، شهر هنگ دانشکده کنگ، دانشکده تجاری چین جنوبی، دانشکده کالیفرنیا – لا، دانشکده شانگهای جیائو تونگ، دانشکده نانجینگ چین، دانشکده فودان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده جیلین به همین ترتیب اجتناب کرده اند بهتر از دانشکده های جهان برای تحصیل در زمینه فناوری نانو هستند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید