به همان اندازه جام را نبردیم نباید خوشحال از کنیم


به آگاه فانئوس،

وحید فضلی دانستن درباره پیروزی ۳ بر ۲ آلومینیوم اراک مقابل پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود شاگردان مهدی رحمه به ۴ نیروی کار آخر جام حذفی اظهار داشت: گیمرها ما در جستجوی پیروزی نبودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دیدار را پلی برای صعود به فینال می دانستند. . اکتسابی گل مانع اجتناب کرده اند مطالبات آلومینیومی ها نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها تفریحی را برگرداندند. ادراک کنید وقتی اجتناب کرده اند حریف عقب افتادیم فشار نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کردیم جبران می کنیم.

خدا را شکر اجتناب کرده اند مسیر ۵ ساعته پنکه آلومینیومی تخلیه نشدند
وی همراه خود ردیابی به حضور هواداران در ورزشگاه آزادی اظهار داشت: هواداران ما ۵ ساعت است کدام ممکن است در راه بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شکر تخلیه نشدند. حضور تماشاگران باعث گرمی تفریحی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون حضور آنها در پایین، ۵ گل {در این} دیدار به ثمر نمی رسید. سرگرمی در حضور هواداران سر خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیبت آنها یکی اجتناب کرده اند توضیحات گل نخوردن لیگ بود. امیدوارم بتوانیم در See you نیز میزبان تماشاگران باشیم. ورزشگاه ما ۸۰ سهم خرس تأثیر قرار نگرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مشکلات زیرساختی موجود است کدام ممکن است باید برطرف شود.

داور همراه خود گزینه ها شخصی نیمکت نشینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها آلومینیوم را به هم ریخت
معلم آلومینیوم اراک دانستن درباره داوری وحید کاظمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکرات مربیان آلومینیوم دلیل داد: کاظمی یکی اجتناب کرده اند داوران خوشایند فوتبال ماست. داور در دقیقه دوم به قدرتمتی اخطار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها را به هم ریخت. در یکپارچه تفریحی عالی پنالتی به درآمد پرسپولیس گفتن شد کدام ممکن است متخصصان داوری معتقد بودند پنالتی نبود. این اتفاقات تاثیری بر ما نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستیم تفریحی را پس بگیریم.

تیم فوتبال آلومینیوم اراک، تیم فوتبال پرسپولیس، وحید فضلی،

توپ به معده مدافع برخورد می تدریجی
فضلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به فینال دقیقه تفریحی پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم کدام ممکن است پرسپولیسی ها به خطا پنالتی اعتقاد داشتند، اظهار داشت: اجتناب کرده اند دوربین پایین دروازه دیدم کدام ممکن است توپ به معده مدافع ما با این حال موضوع خواستن به تجزیه و تحلیل اصولاً دارد. متخصصان داوری به اتفاق آرا گفتن کردند پنالتی در نیمه اول مناسب نبود با این حال با اشاره به پنالتی دوم پرسپولیس به هماهنگی نرسیدند.

نباید مغرور شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه جام حذفی تسلیم نشویم
وی در دیدار نیمه باقی مانده همراه خود خلیج فارس در ماهشهر اظهار داشت: کار فوق العاده سختی داریم. خلیج فارس کوبر رفسنجان را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد داد نیروی کار سرسختی است. ما به هیچ وجه این نیروی کار را انگشت کم نخواهیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز سختی خواهیم داشت. آلومینیوم پتانسیل انجام کارهای غول پیکر را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید کانون اصلی شخصی را محافظت کنیم. به همان اندازه روزی کدام ممکن است به درخواست شده است شخصی نرسیدیم نباید تسلیم شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغرور باشیم. هدف اولین ما قهرمانی در جام حذفی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یحیی گل محمدی به حق ما ردیابی کرد.

آلومینیوم ممکن است ۲ شرکت کننده در نیروی کار سراسری داشته باشد
سرمربی آلومینیوم اراک کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این دانستن درباره صلاحیت گیمرها آلومینیوم برای دعوت به نیروی کار سراسری صحبت کرده بود، در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است کدام گیمرها این نیروی کار شرایط دعوت به نیروی کار ایران را دارند، اظهار داشت: آلومینیوم پتانسیل اجباری را دارد. حداقل ۲ شرکت کننده در نیروی کار سراسری داشته باشند. اجتناب کرده اند کادر فنی نیروی کار سراسری آرزو می کنم انجام شخصی را اجتناب کرده اند نزدیک تجزیه و تحلیل کنند. نیروی کار سراسری در ۲ سه پست ضرر دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بقیه نفرات را تعیین مقدار کرد.

انتهای پیام/