بیانات رئیس سازمان نظام پرستاری خطاب به رهبری: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اشتباه بزرگی کرده است.
وی در ویدئویی که از سخنان حجت الاسلام رئیسی منتشر شده است، می گوید: «به رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان زنگ زدم، تلفنی خسته نباشید بگو، یک چیزی به من گفت! چه اتفاقی افتاده مهمتر از خود کرونا؛ بسیجی‌ها، شخصیت‌های جهادی و انقلابی (در ایام کرونا) به بیمارستان‌ها رفتند و به پزشکان و پرستاران آموزش دادند که چگونه برای مردم کار کنند. حضور فقط به خانواده ها آرامش می داد.