بیشتر است برخی اجتناب کرده اند دوستان به در نظر گرفته شده کارکنان شخصی باشند


به مشاوره فانئوس،

سید حسین حسینی پس اجتناب کرده اند جذب می کند صفر بر صفر استقلال مقابل پکان اظهار داشت: پکان کارکنان فوق العاده خوبی بود. ما برای برد به پایین رفتیم، با این حال ریختن رافائل سیلوا کار ما را روی حیله و تزویر کرد. حضور هواداران در ورزشگاه اتفاق بزرگی بود با این حال داور در مرحله ریختن خطا کرد.

وی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند مقوا قرمزی کدام ممکن است به مدافع استقلال گرفت، اظهار داشت: در آن صحنه داشتم توپ می بدست آوردم با این حال برخی دوستان اجتناب کرده اند جاهایی به داور فشار آوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او نتوانست در آن صحنه کار کردن خوبی داشته باشد. بیشتر است برخی دوستان به جای آن مصاحبه به در نظر گرفته شده کارکنان شخصی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز فوتبال را در پایین بگذارند. اگر کارکنان ما ۱۰ شرکت کننده نداشت به دست آورد مسابقه بودیم.

فرهاد مجیدی، گارد استقلال در نشست خبری همراه خود خاص اینکه عده ای دوست نداشتند آبی ها قهرمان شوند، اظهار داشت: ما به (این امتیازات) رفتار کرده ایم. حالا کدام ممکن است خیلی به قهرمانی نزدیک شده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان های تولید دیگری را کشف نشده خطر قرار می دهیم، آنها اجازه ندادند کارکنان ما در بعضی جاها سودآور شود. همه ما می دانیم کدام ممکن است در شش هفته بلند مدت شاهد اتفاقات زیادی خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تحقق باید واحد شخصی را بسازیم. حضور تماشاگران جو فوق العاده خوبی را در ورزشگاه تحمیل کرد.

حسینی همراه خود خاص اینکه همراه خود پاسخ شخصی مانع اجتناب کرده اند اولین شکست فصل استقلال شد، اظهار داشت: کار خاصی نکردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعهد شخصی حرکت کردم.

انتهای پیام/