بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون نفر را همراه خود ناوگان نهایی ایالت حمل کرد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اردبیل، حمیدرضا شهریکی سانوی ظهر در این زمان در بازدید اجتناب کرده اند مجتمع خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبتی آزادراه اردبیل تصدیق شد: در نوروز امسال بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون مسافر همراه خود ناوگان بار نهایی تردد کردند کدام ممکن است این افزایش نسبت به سال قبلی افزایش داشته است. ۱۷ نسبت به سال قبلی

وی افزود: اجتناب کرده اند این انواع ۶۷ نسبت همراه خود اتوبوس، ۱۷ نسبت همراه خود مینی بوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ نسبت همراه خود پلاک نهایی جابجا شدند.

معاون بار گروه راهداری ملت تصریح کرد: بر مقدمه دانش پرونده شده اجتناب کرده اند راه های ملت، روزانه منطقی۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تجهیزات خودرو در خیابان های ملت تردد می کردند کدام ممکن است این رقم در نیمه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم سفر نوروزی متغیر بود.

اردبیل یکی اجتناب کرده اند استان های پر سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید در نیمه دوم سفر است

شهرکی سانوی ذکر شد: استان اردبیل برای بهره مندی اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری متمایز همواره در ایام نوروز پذیرای مسافران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در در اطراف دوم سفرها شاهد شلوغی اصولاً خیابان های استان اردبیل هستیم.

وی عملکرد اداره راهداری را در کاهش تصادفات مهم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این نظرسنجی توسط گروه راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار خیابان ای ملت در امکانات خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی اطمینان حاصل شود که تحمیل محیطی خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط توقف غیر دائمی برای مسافران اطمینان حاصل شود که تحمیل آرامش صحیح {انجام شده} است. برای مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث خیابان ای ناشی اجتناب کرده اند تصادفات خیابان ای «کاهش خستگی.

انتهای پیام/۳۴۶۳/
این را برای صفحه اول هدایت دهید