تاکید خبرگزاری مهر بر رعایت شئونات اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی در گروه | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرنگار مهر حجت الاسلام آقای احمدرضا شاهرخی عصر در حال حاضر دوشنبه در مونتاژ تفسیر قرآن همراه خود دقیق اینکه عبارت هدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتقات آن بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ بار در قرآن تکرار شده است، تصدیق شد: بیانگر اهمیت موضوع تفسیر قرآن است. راهنمایی.

قرآن بر رعایت اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانیت اسلامی تاکید دارد

وی تصریح کرد: قرآن برای پرهیزگاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای صفات لجباز هدایتگر است. معرفی شده است شدهفرمود: انسان باید صفات لجباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زشت را اجتناب کرده اند وجود شخصی در اطراف تدریجی، اگر انسان دچار حسادت، حرص، غیبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طمع شود، تعمیر آنها ضرر است، با این حال بالقوه است.

مشاور ولی فقیه در لرستان همراه خود تاکید بر اینکه آموزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف اسلامی نیز تعمیر این بیماری های اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستوراتی {در این} زمینه دارد، افزود: راه امتحان شده انسان برای رهایی اجتناب کرده اند منکر است وگرنه. . تعیین کنید معارف اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توحید به درد انسان نمی خورد، اما علاوه بر این مسئله سقوط اوست.

حجت الاسلام شاهرخی همراه خود ردیابی به اینکه اگر اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید التزام به اخلاق اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی رعایت نشود، در مقابل علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها موجب انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمال انسان تبدیل می شود، این امر به نه گفتن او می انجامد.

وی همراه خود تاکید بر اینکه صفات خطرناک، رذیله، مقام، پول، طمع، طمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیبت باید اجتناب کرده اند انسان خلاص شدن از شر شود، تاکید کرد: باید صفات انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی را در انسان متفاوت رذایل کرد.

مشاور ولی فقیه در لرستان ذکر شد: احسان، رحمت، صداقت، راستگویی، عدالت، انفاق، نوع دوستی، حمایت اجتناب کرده اند برادر مؤمن، حفاظت اجتناب کرده اند برادر، حفاظت اجتناب کرده اند ناموس مؤمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید … باید در ذات انسان باشد. .

لزوم آراستن شخصی به صفات قدردانی در ماه رمضان

حجت الاسلام شاهرخ همراه خود تاکید بر تداوم این صفات اخلاقی در انسان، ذکر شد: {در این} صورت این صفات مظهر خداوند تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه این سیستم های قرآنی تربیت چنین انسان هایی {بوده است}، اگر گروه ما پر اجتناب کرده اند چنین انسان هایی باشد. اجتناب کرده اند این طریق آسیب های اجتماعی را متحمل نشوند.

وی همراه خود ردیابی به اینکه تمام امتحان شده پیامبر اکرم در این سیستم های قرآنی برای تربیت چنین افرادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرفتن چنین گروه ای بوده، هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خواهد بود}، شکسته نشده داد: خداوند به پیامبر گرامی اسلام می فرماید: ممکن است حتی به فداکاری نزدیک هستید. جان باید.. راه هدایت انسان فداکاری است، هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت آنقدر حیاتی است کدام ممکن است امام صادق (علیه السلام) می فرماید: کسی را کدام ممکن است هدایت کنی اجتناب کرده اند هر چیزی کدام ممکن است خورشید بر آن باشد بیشتر است. غیر مستقیم آرم دادن.

مشاور ولی فقیه در لرستان در تقاضا هدایت، جهت، گفتار، رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتار کدام ممکن است به هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد منتهی شود، ذکر شد: هر کدام ممکن است شخصی را حزب الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرو امام راحل بداند. ای رئیس باید {در این} مسیر امتحان شده تدریجی ۹ اینکه اجتناب کرده اند اسلام در اطراف شود، ما در جهاد تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسامح کدام ممکن است اجتناب کرده اند پیامبر بزرگوار اسلام می آموزیم سودآور خواهیم شد اگر بتوانیم لجاجت یکی اجتناب کرده اند آنها را همراه خود مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو بدست آوریم. .

حجت‌الاسلام شاهرخی ذکر شد: تیم ها منحرفان از نزدیک بر استفاده اصرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسیر درست حرکت کنید انحراف شخصی قرار دارند. او در جستجوی او است، او حرکت کرده است مادر.

وی افزود: این دلیل است است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ بار در قرآن لفظ هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتقات آن اشاره کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آیات متنوع قرآنی به این امر ردیابی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت هم توانایی خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه مبارک رمضان کتاب اجباری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را به صفات نیکو آراست.