تبریک روسای جمهور قرقیزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمنستان به «مکرون»


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، «سادیر جباراف» رئیس جمهور قرقیزستان انواع مجدد «امانوئل ماکرون» شناخته شده به عنوان رئیس جمهور فرانسه را تبریک ذکر شد.

{در این} پیام آمده است: «انواع مجدد خواهید کرد به این سمت، مؤید اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت بالای افراد فرانسه ارائه می دهیم است.

ممکن است به نوبه شخصی مشتاق یکپارچه ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری دوجانبه سودمند بین قرقیزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه هستم.

علاوه بر این «سردار بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان در پیامی به «امانوئل مکرون» پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را تبریک ذکر شد.

وی همراه خود ابراز ضمانت اجتناب کرده اند بهبود روابط دلپذیر ترکمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه به نفع افراد ۲ ملت، برای وی در بالاترین پست دولتی آرزوی موفقیت کرد.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول اصرار کنید