تجاوزبه مراسم تشییع جنازه ابوعاقله تروریسم سازمان یافته دولتی است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین تجاوز وحشیانه نظامیان صهیونیست به مراسم تشییع جنازه شیرین ابوعاقله را محکوم کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین آمده است: تروریسم سازمان یافته دولتی به اعدام شهید ابوعاقله خبرنگار فلسطینی اکتفا نکرد بلکه پیکر وی را نیز تا زمان تدفین تعقیب نمود.

این بیانیه می افزاید که اسرائیل تنها دولت به اصطلاح دموکراتیکی است که از تابوتی روی دست ها هم هراس دارد.

وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین اقدامات و محدودیت های اعمالی از سوی نیروهای اشغالگر در قبال مراسم تشییع جنازه این خبرنگار فلسطینی و ممانعت از مشارکت فلسطینی ها در این مراسم را محکوم کرد.

این بیانیه در عین حال از اسرائیل به عنوان رژیم اشغالگر آپارتاید و ظالم که حقوق بشر را نقض کرده و هر روز مرتکب جنایات در حق ملت فلسطین می شود، یاد کرد.