تجمع رشتون ها در محکومیت آتش زدن مسجد سبزه میدان – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، عصر پنجشنبه جمعی از مردم متدین و انقلابی در شهر رشت مقابل مسجد امام کاظم(ع) حضور یافتند.ONE) آنها که به سبزه خورگامی میدان رشت معروف است، آتش زدن این مسجد توسط شورشیان را محکوم کردند.

شورشیان سه شنبه شب در مسجد امام کاظمONE) معروف به خورگامی آن را آتش زدند.

مرگ بر فتنه سقوطمرگ بر هرج و مرج سقوطمرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل بخشی از شعارهای محکومیت این اقدام آشوبگران بود.