تحلیل چهره اصولگرا از گرانی ها: تقصیر نفوذی هاست | دولت در حال جراحی است، باید صبور باشیم
حال بازار خوب نیست. قیمت‌ها بالا می‌رود اما پایین نمی‌آید. دولت مشغول یک جراحی در مالیه عمومی است.هدف دولت از اصلاحات اقتصادی، عدالت در پرداخت یارانه‌هاست. این هدف با تدبیر و صبوری دست یافتنی است.