تخصیص بیش اجتناب کرده اند ۱۳۲ میلیارد اقلام حیاتی توسط قرارگاه جهادی پیشاهنگی در کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد


حمید پسنده درست در این لحظه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در جاچساران گفت: در یک واحد سال قبلی اقدامات ارزنده ای در راستای کمک به نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش بچه ها به عروسی توسط اردوی جهادی پیشکسوتان مقدمه کوگلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویرا {انجام شده} است. احمد در استان».

وی ذکر شد: جدا از ۱۳۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ میلیون ریال داروها اولین توسط اردوی جهادی پیشکسوتان مقدمه کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های جهادی بین نیازمندان مناطق کم درآمد استان تخصیص شد.

به فرماندهی اردوی جهادی طلایه داران شهرستان کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد تصریح کرد: ۶۰۰ سری جهیزیه به خوب ارزش ۱۳۲ میلیارد ریال در قالب دور نگه داشتن از لبخند نو عروس بین بچه ها استان در ۴ مرحله تخصیص شد. جهیزیه اهدایی برای ادغام کردن یخچال، محدوده، فرش، واشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاروبرقی اجتناب کرده اند جمله اقلام است.

پسنده ذکر شد: در سال قبلی به رویداد های مختلف بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ بسته معیشت هر کدام به خوب ارزش ۳ میلیون ریال بین نیازمندان شهرستان کگیلوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد تخصیص شد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه این بسته های معیشتی برای ادغام کردن برنج، مرغ، روغن، رب گوجه فرنگی، مرغ، ماکارونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبوبات بود، ذکر شد: قربانیان به ویروس کرونا ۲۰۰ بسته فراهم می کند التحریر بین اطلاعات آموزان نیازمند تخصیص شد.

به فرماندهی اردوی جهادی پیشکسوتان مقدمه در کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد خاطرنشان کرد: این کار همراه خود هدف تامین فراهم می کند التحریر اطلاعات آموزان نیازمند به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بسته ها برای ادغام کردن کیف، دفترچه، مداد خودکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وسایل می خواست است. هر بسته فراهم می کند التحریر اطلاعات آموزان” خوب میلیون ریال است.

بسنده ذکر شد: اصلاح ۶ واحد مسکونی توسط بسیج سازندگی ناحیه از دوام امام حسن محتبی (علیه السلام) بطاویه همراه خود حمایت خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جهادی آرام دلها اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات {انجام شده} در راستای هم اندیشی همراه خود گروه کم درآمد استان ریال ارزش شده است.

وی افزود: اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات {انجام شده} در سال قبلی می توان به رویداد اعیاد شعبانیه توسط قرارگاه جهادی طلایه داران استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادگران حضرت رقیه بیش اجتناب کرده اند ۹۰۰۰ پرس وعده های غذایی در شهرستان کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد طبخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص کرد. تخصیص بیش اجتناب کرده اند پانزده میلیون مقوا پاداش.” ایستگاه صلواتی به رویداد عید نوروز به رویداد ایام شعبانیه ردیابی کرد.

به فرماندهی قرارگاه جهادی پیشاهنگی کوگیلووه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ذکر شد: جا دارد اجتناب کرده اند زحمات ستاد نماز جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای اجرایی کدام ممکن است ما را {در این} حرکت مورد رضایت خداوند یاری کردند شناخت کنیم.

پسنده تصریح کرد: این اردوی جهادی همراه خود ملاحظه به داده ها شهرستانی در سال ۱۴۰۱ کنار هم قرار دادن ورزش جدید لبخند پاک کن ازدواج است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید