تخصیص شهرت ویژه بازگشایی دانشکده ها / تسهیل گری وزارت علوم برای حضور نخبگان در پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری


محمدعلی الزلفی گل وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، همراه خود ردیابی به کانون اصلی رئیس جمهور بر برگزاری گروه های آموزشی شخصا، گفت: باید به این نکته ردیابی کنم کدام ممکن است طی سال های قبلی به ویروس کرونا مبتلا شده بودند. دانشکده‌ها به هیچ وجه تعطیل نشدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان آموزش تکمیلی کدام ممکن است ساختار نوک‌نامه‌شان به تایید گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده رسیده بود در آزمایشگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه‌ها وجود داشت.

وی افزود: موضوع نمایندگی در مدرسه های دانشکده برای ادغام کردن بخشی اجتناب کرده اند دانشجویان آموزش تکمیلی است کدام ممکن است آموزش تئوری آنها باقی مانده است پایان دادن نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان مقطع کارشناسی. امتحان شده می کنیم انشالله اجتناب کرده اند پنجم اردیبهشت شاهد حضور پرشور دانشجویان در دانشکده ها باشیم.

به مشاوره زلگی گل، برخی اجتناب کرده اند دانشکده ها در زمینه مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذای دانشجویی محدودیت هایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنیم اجتناب کرده اند طریق اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها صندوق رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه امور دانشجویان کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت کنیم به همان اندازه در ابتدا شرایط را تحمیل کنند. جایگزین کدام ممکن است شهادت دادن حضور کلیه دانشجویان در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتری می باشد.

* زمینه باور مانترا سال در وزارت علوم

وزیر علوم علاوه بر این به مانترا سال ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: برای حضور در مانترا سال نیازمند دردسرساز افزار، ناخوشایند افزار، دردسرساز افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلتفرم هستیم کدام ممکن است هر سه معاونت آن در وزارت علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای تابعه است. ما ۴۹ پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۵ وسط انبساط داریم کدام ممکن است می‌توانند اندیشه‌های جدیدی را برای حمایت اجتناب کرده اند آن‌ها حاضر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت کنند.

وی افزود: در سال جدید امتحان شده خواهیم کرد به همان اندازه برای اطلاعات آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگانی کدام ممکن است به امکانات انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری مراجعه می کنند، محل قرارگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای ویژه ای را برای او یا او فراهم کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های ویژه ای انجام شود به همان اندازه این اعضای خانواده می توانند معنی های شخصی را محک بزنند اندیشه ها «را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی را برای آزمایش اندیشه ها فراهم کنند به همان اندازه اندیشه تغییر به حداقل یک محصول شود.

زلفی گل خاطرنشان کرد: وزارت علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری مجموعه‌ای است کدام ممکن است نوآوری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه‌هایی را کدام ممکن است تغییر به محصول می‌شود به همان اندازه مرحله ۶ مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مرحله ۶ کدام ممکن است به حداقل یک نمایندگی اطلاعات‌بنیان تغییر شده است، علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری سرآمد می‌شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مطرح شدن موضوع بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی محصول مورد حمایت معاونت آموزشی قرار خواهد گرفت.

وزیر علوم اظهار داشت: جا دارد اجتناب کرده اند مقام معظم مدیریت به خاطر موضوع سال کدام ممکن است بحث ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی بیشتر مبتنی بر اطلاعات را مطرح کردند تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحسین کنیم. کانون اصلی بر اطلاعات بنیان وزارت علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این سیستم‌های مختلفی کدام ممکن است در بخش فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا می‌شود، امتحان شده می‌کنیم این انجمن اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت اجرایی شود.

انتهای پیام/




این را برای صفحه اول توصیه دهید