تخلیه عکس های اولین آزمایش پروازی ۲۲ پهپاد نهاجا – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


عکس های منتشر شده از اولین آزمایش های پروازی 22 پهپاد نهاجا

پهپاد چندمنظوره راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربرد آرک نیروی اثیری {بیست و دوم} نظامی برای اولین بار در امروز در مراسم روز نظامی راه اندازی شد شد کدام ممکن است در ویدیوی زیر بیانیه می کنید.