ترکیه در کنار هم قرار دادن باش جنگی برای مقابله همراه خود یونان قرار گرفت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند اسپوتنیک، وزیر حفاظت ترکیه گفتن کرد کدام ممکن است نیروی اثیری این ملت کنار هم قرار دادن {است تا} به هر گونه اقدام یونان در نقض حریم اثیری شخصی پاسخ دهد.

خلوصی آکار همانطور که صحبت می کنیم دوشنبه اظهار داشت: نیروی اثیری ترکیه در حالت کنار هم قرار دادن باش جنگی قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن {است تا} در صورت نقض حریم اثیری شخصی اجتناب کرده اند سوی یونان، بلافاصله پاسخ آرم دهد.

وزیر حفاظت ترکیه در مخلوط خبرنگاران گفتن کرد: قطعاً به هر اقدامی علیه شخصی پاسخ آرم خواهیم داد. نیروی اثیری ما پاسخ اجباری را به تخلفات آنها آرم می دهد. ناوگان ما در حالت کنار هم قرار دادن باش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کاری کدام ممکن است اجباری باشد را برای دفاع اجتناب کرده اند بخش های دریایی مان انجام می دهد.

آکار افزود: آتن به اقدامات تحریک آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید لفاظی های شخصی در دریای اژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیترانه یکپارچه می دهد.

در تعدادی از دیروز، ترکیه {به دلیل} اختلاف تذکر همراه خود یونان اجتناب کرده اند نمایندگی در تمرینات ناتو {در این} ملت خودداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتن را به دستکاری تمرینات در راستای مزیت سیاسی شخصی متهم کرد.

ترکیه در سال ۲۰۲۰ تحقیق لرزه نگاری را در جهان ای اجتناب کرده اند شرق مدیترانه تحریک کردن کرد کدام ممکن است یونان آن را جهان مالی انحصاری شخصی از آن آگاه است. پس اجتناب کرده اند آن نظامی یونان در حالت کنار هم قرار دادن باش قرار گرفتند.