تصمیم گیری نایب السلطنه جدید برای حضرت عبدالعظیم
همراه خود طلب رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت الهی برای خادم الحرمین حضرت عبدالعظیم علیه السلام جناب آقای محمدی رشاری کدام ممکن است در کل این پاسخگویی شرکت ها دائمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعا ارزنده ای انجام دادند.