تصویر | مراسم بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین سالگرد نابودی کوروش قایق


مراسم بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین سالگرد درگذشت کاپیتان فقید خشمگین یاد کوروش قایقران همراه خود حضور بازی دوستان گیلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال اجتناب کرده اند عوامل مختلف ملت در مسجد شهدای حسینه برگزار شد. بندر انزلی.

بهزاد عسکری

۰۹۰:۴۱۴

۱۴۰۱-۱-۱۹


http://fna.ir/1o8uq2