تغییرات حسی بعد از جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چیست؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | ائتلاف


تغییرات در احساس سینه بعد از عمل به شکل کاهش یا افزایش احساس است. احتمال تغییرات دائمی در احساس سینه در تمام روش ها حدود 3 تا 5 درصد است و طبق آمارهای اخیر نیم درصد است و بیشترین نسبت تغییرات را می توان در روش نمایشگر در اطراف هاله مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید