تغییر به عهده مردم ایران است


خبرنگاری در کنفرانس مطبوعاتی امشب از جان کربی پرسید که منظور جو بایدن از این اظهارات چیست؟ او پاسخ داد: «او بار دیگر همبستگی ما را با معترضان ایرانی اعلام کرد. یعنی کاری که از اول انجام داده. ایجاد تغییر بر عهده مردم ایران است. مردم ایران باید در مورد آینده خود تصمیم بگیرند.»

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید از اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه «ایران را آزاد خواهیم کرد» عقب نشینی کرد.

به گزارش فارس، «جو بایدن» صبح جمعه به وقت تهران در تجمع مبارزاتی مایک لوین، نماینده دموکرات در شهر «اوشن ساید» در ایالت «کالیفرنیا» به هوادارانش گفت: نگران نباشید، ما ایران را آزاد خواهیم کرد. . “. “آنها به زودی آزاد خواهند شد.”

خبرنگاری در کنفرانس مطبوعاتی امشب از جان کربی پرسید که منظور جو بایدن از این اظهارات چیست؟ او پاسخ داد: «او بار دیگر همبستگی ما را با معترضان ایرانی اعلام کرد. یعنی کاری که از اول انجام داده. ایجاد تغییر بر عهده مردم ایران است. مردم ایران باید در مورد آینده خود تصمیم بگیرند.»

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا اظهارات بایدن مبنی بر اینکه “به زودی آزاد می شوند” بر اساس ارزیابی هایی است که حکومت ایران در آستانه فروپاشی است، گفت: ما هیچ نشانه ای از چنین چیزی نداریم. “