تفریحی حواشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافتنی استقلال عذرخواهی هواداران استقلال اجتناب کرده اند داور / گل جذب می کند!


به آموزش داده شده است فانئوس،

دیدار استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساج در نهایت ۹۰ دقیقه همراه خود جذب می کند با بیرون گل به نوک رسید به همان اندازه کار به وقت اضافه کشیده شود.

* در نیمه دوم، هواداران نساجی همراه خود الهام بخش ایسلندی اجتناب کرده اند خدمه ترجیح شخصی حمایت کردند.

* شرکت کننده استقلال در دقیقه ۷۷ همراه خود برخورد توپ به بالای دروازه جایگزین برتر گلزنی را در شش مرحله اجتناب کرده اند انگشت داد کدام ممکن است مجیدی را فوق العاده ناراحت کرد. {در این} صحنه معلم خدمه استقلال به بطری آب شخصی ضربه زد.

* سرنگونی شرکت کننده نساجی در محوطه جریمه استقلال در دقیقه ۹۰ اعتراض از حداکثر نساجی ها را برانگیخت. داور {در این} صحنه اصل یکپارچه تفریحی را داد با این حال سرمربی نساجی به داور چهارم اعتراض کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد بود کدام ممکن است شرکت کننده استقلال باید مقوا می گرفت. در یکپارچه حقیقی همراه خود واکنشی مانع اجتناب کرده اند گلزنی استقلالی ها شد به همان اندازه همراه خود پوست وارد شدن توپ تفریحی را متوقف تنبل. {در این} مرحله نیمکت نشینان نساجی همراه خود صدای بلند اعتراض کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اعتراضات را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهامات وقیحانه سرانجام به اخطار معلم نساجی انجامید.

* پس اجتناب کرده اند این اتفاقات شرکت کننده نساجی در نبرد همراه خود شرکت کننده استقلال به پایین افتاد کدام ممکن است اعتراض از حداکثر هواداران استقلال را در پی داشت. استقلالی ها معتقد بودند گیمرها رقیب مدام به بهانه مصدومیت وقت تلف می کنند. {در این} صحنه فرهاد مجیدی بطری آب شخصی را روانه بازار کرد!

* در ثانیه های پایانی وقت تلف شده نیمه دوم، ضربه صابر حردانی شرکت کننده استقلال پس اجتناب کرده اند برخورد به تیر افقی دروازه نساجی به پایین بازگشت. استقلالی ها کدام ممکن است {در این} صحنه به گل اعتقاد داشتند از نزدیک به داور اعتراض کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران این خدمه نیز آغاز به فحاشی کردند با این حال پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل عکس آرام خبرنگاران متوجه شدند توپ وارد دروازه نشده است، به همین دلیل همراه خود مانترا داور اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند داور پایین عذرخواهی کنند.

* در نیمه اول خوب بار گیمرها بافنده ستون دروازه استقلال را به لرزه درآوردند.

* در جریان اعتراضات الاحرار به تصمیم، اقدامات غیرمعمول صالح مصطفوی محسوس بود. ساکت الهامی نیز به نوبه شخصی اجتناب کرده اند رفتار اعضای خدمه استقلال ابراز حیرت کرد.
انتهای پیام/