تله موش قدیمی را ببینید که شبیه تفنگ است متعلق به سال ۱۸۶۲ پس از میلاد
اخیراً یک تله موش کشف شده است که قدمت آن به سال ۱۸۶۲ باز می گردد و این تله چیزی شبیه تپانچه است. این واقعیت که در آن زمان از چنین دستگاهی برای نگهداری موش ها استفاده می شد نشان می دهد که افرادی که در محل کشف تله زندگی می کردند یا بسیار خشن بودند یا اینکه موش ها بسیار بزرگتر و خطرناکتر از موش های امروزی بودند.