تمرینات آزاد را در ورزشگاه آرارات دنبال کنید


به آموزش داده شده است فانئوس،

درست در این لحظه یکشنبه ورزش نیروی کار فوتبال استقلال در مجموعه ورزشی آرارات برگزار شد.

گیمرها استقلال درست در این لحظه پس اجتناب کرده اند خوب و دنج کردن کار استقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعتی را تحریک کردن کردند سپس زیر تذکر کادر فنی به فوتبال داخل تیمی پرداختند.

{در این} ورزش نیز شبیه دیروز تنها سراسری پوشان استقلال غایب بودند.

انتهای پیام/