تمرینات تراکتورسازی را زیر تذکر ارطغرول سکلام دنبال کنید


به آموزش داده شده است فانئوس،

به گزارش مکان تراکتورسازی، ورزش همانطور که صحبت می کنیم (یکشنبه ۷ فروردین) در ورزشگاه این تجهیزات گلف برگزار شد.

گیمرها پس اجتناب کرده اند نمایندگی در مونتاژ آنالیز روی باغ حاضر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دویدن آرام، ورزش جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت کار شخصی را تحریک کردن کردند.

پس اجتناب کرده اند آن گیمرها تمرینات تاکتیکی ویژه ای را زیر تذکر ارطغرل سوغلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعضای کادر فنی مقابل رفسنجان انجام دادند.

بهزاد سلامی {به دلیل} حضور در اردوی گروه سراسری امید قابل مقایسه با روزهای قبلی {در این} ورزش غایب بود.

طی ۲ دیروز داده ها آموزان مفید در نوبت صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدازظهر تحمل تمرینات پرفشار قرار گرفتند.

انتهای پیام/