تهران/ دستگیری عاملان تجاوز به زن
رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: بررسی سوابق دستگیرشدگان نشان داد که این افراد دارای چندین سابقه کیفری بوده و پیش از این نیز چندین بار به دلیل ارتکاب جرایم مشابه دستگیر شده اند. این افراد در نقاط مختلف شهر اقدام به سرقت و سرقت گوشی تلفن همراه کرده بودند.