تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص ۱۱۸ دیگ آش در کرج


مجلس اعیان ارباب به رویداد ولادت همراه خود سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (علیه السلام) در روز یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ ۴۰ تن آش سلفاتی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کرج تخصیص کرد.

محمد مهدی پور عرب

۱۰:۵۵

۱۴۰۱-۱-۲۸


http://fna.ir/1oasxj