توصیه بوندس لیگا اجتناب کرده اند آزمون؛ ستاره ایرانی به مهره کلیدی لورکوزن تغییر شد


به گزارش خبرگزاری فارس، خدمه فوتبال بایرلورکوزن دوشنبه بلند مدت در هفته سی ثانیه رقبا های بوندس لیگا به مصاف خدمه فرانکفورت {می رود}.

در همین اتصال موقعیت یابی بوندس لیگا به تحلیل مخلوط کردن بالقوه ۲ خدمه پرداخته است. طبق گزارش بوندس لیگا سردار آزمون ستاره ایرانی لورکوزن بعد اجتناب کرده اند براق شدن شخصی در تفریحی هفته قبلی مقابل گریترفورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آوردن عالی گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی پاس گل کاندیدای بی نظیر قرار تکل در مخلوط کردن بی نظیر است.

طبق گزارش موقعیت یابی بوندس لیگا آزمون همراه خود کار کردن خیرکننده اش در تفریحی در گذشته سیوان را مجاب کرده به همان اندازه در تفریحی جلو مقابل فرانکفورت هم در امتداد طرف پاتریک باکلاس شناخته شده به عنوان جاده آتشین لورکوزن قرار بگیرد.

آزمون زمستان قبلی همراه خود قراردادی ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم ساله اجتناب کرده اند زنیت به لورکوزن به اینجا رسید ولی ستاره ایرانی به همان اندازه هفته قبلی جایگزین قرار تکل در مخلوط کردن بی نظیر خدمه آلمانی را پیدا نکرد.

توضیحات زیادی مثل عدم آمادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصدومیت های متوالی باعث شد به همان اندازه سردار نتواند به مخلوط کردن بی نظیر لورکوزن در ۳ ماه قبلی برسد ولی در اولین تفریحی شدید شخصی برای لورکوزن ظرفیت هایش را نماد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان بهتر از شرکت کننده پایین انواع شد.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول اصرار کنید