تیراندازی دیگر در منطقه قره باغ؛ دو سرباز ارمنی و یک سرباز آذربایجانی کشته شدند/ جمهوری آذربایجان: چندین «موقعیت استراتژیک» را تصرف کردیم.
مقامات نظامی ارمنستان در قره باغ نیز به نوبه خود آذربایجان را به نقض گسترده آتش بس با استفاده از نارنجک انداز و هواپیماهای بدون سرنشین متهم کردند و گفتند که دو سرباز ارمنی در حملات جداگانه کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شدند.