تیم تخصصی برای اجرای تصمیم قطب کبزوری مهدیشهر تشکیل شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو وی ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان که به همت دفتر وی در سمنان برگزار شد، پیشرفت در اجرای طرح ملی کانون دام مهدیشهر را رضایت بخش دانست و اظهار داشت: این طرح از جمله برنامه های اجرایی بود. مصوبات سفر رئیس جمهور به سمنان استان در آبان ماه سال گذشته.

وی با بیان اینکه این یک طرح ملی است و باید ارزیابی و پیگیری دقیقی در این زمینه انجام شود، اظهار کرد: تیم تخصصی با ظرفیت و ظرفیت بالا ایجاد و اجرای این طرح را تسریع کرده است.

گلرو وی با بیان اینکه اجرای طرح می تواند تاثیر بسزایی در تولید و اشتغال داشته باشد، ابراز کرد: امیدواریم بتوانیم با کمک نهادهایی مانند جهاد دانشگاهی بسیاری از طرح ها و پروژه هایی که روی زمین مانده است را به واقعیت تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی مشاور علمی طرح ایجاد قطب دام است، تاکید کرد: از تمام ظرفیت ها برای اجرای این مصوبه استفاده می شود.