تیونینگ پژو پارس همراه خود ۱۶۱ کیلو تریاک
ماموران همراه خود تشکیل اکیپ ویژه همراه خود استقرار در امکانات مواصلاتی راهنمایی خودرو مشخص شده را تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درگاه خرم آباد متوقف کردند.