جامعه اسلامی دانشگاه شهید رجایی: کسر صحیح دانشجو معلم


به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی فارس، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت شهید رجایی در نامه ای خطاب به احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش شورای اسلامی، خواستار تغییر کسورات دانشجو معلمان و دانشجو شدند. معلمان اصلاح قوانین مربوطه از جمله قانون وظیفه خدمت.

متن این نامه به شرح زیر است:

سلام

همانطور که اشاره کردید اهمیت تربیت معلم و مبنای «آموزش» در کشور بر هیچکس پوشیده نیست. این مشکل در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز مشهود است تا جایی که ایشان معلمان را افسران سپاه توسعه کشور و بنیانگذاران تمدن نوین اسلامی می دانستند. این موضوع زیرساخت های معیشت معلم را نیز روشن می کند; زیرا معلمی که دغدغه معیشت خود را داشته باشد از عهده این رسالت مهم برنمی آید.

متاسفانه ۲۰ درصد از حقوق دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان هزینه های رفاهی کسر می شود. نکته ای که واضح و مبرهن است این است که در شرایطی که این دانشگاه از اقصی نقاط کشور دانشجو می پذیرد، استفاده از کسر غیرمنصفانه است. زیرا اولاً این کسورات بسیار بیشتر از هزینه هایی است که برای رفاه دانشجویی هزینه می شود و ثانیاً با توجه به هزینه ایاب و ذهاب و مسافت تا اکثر خوابگاه های این دانشگاه اعمال کسورات حداکثر فشار را بر این قشر وارد می کند. ثالثاً مانند همه دانشگاه ها هزینه خوابگاه و غذا باید جداگانه پرداخت شود و مستقیماً از حقوق کسر نشود. چهارم اینکه در طول تابستان هیچ گونه امکاناتی از جمله خوابگاه و غذا برای دانشجویان فراهم نمی شود. به دلیل این تصمیم، دغدغه های این قشر که رشد و تعالی آینده کشور را بر عهده دارند، به سطح معیشتی تقلیل یافته است. آنچه در این روزهای پس از انتشار این خبر نیز مشهود است، ایجاد شرایط بحرانی و اضطراب آور برای دانش آموزان است و اینکه موارد مذکور بر سلامت روحی، روانی و روانی آینده سازان این کشور تأثیر گذاشته است.

لذا از جامعه اسلامی دانش آموزی تقاضا دارد که شما به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه و کمیسیون آموزشی شورای اسلامی، رسالت بزرگی در قبال دانشجو معلمان به ویژه در این شرایط، دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی داشته باشید. با اشراف به تمام جوانب این امر مهم است، نسبت به اصلاح قوانین مربوطه از جمله قانون ارائه دهندگان خدمات اقدام نمایید.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید