جلب رضایت یحیی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درویش پس اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند بازو دادن سه گله + عکس


به آموزش داده شده است فانئوس،

پرسپولیس اولین ورزشی دلپذیر شخصی در سال جدید را به خدمه امید ایران واگذار کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۱ برابر یحیی شکست خورد.

این شکست در حالی رقم خورد کدام ممکن است ردا درویش مدیرعامل پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمود خردبین مشاورش اجتناب کرده اند نزدیک شاهد شکست تیمشان بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یحیی پس اجتناب کرده اند بالا ورزشی آرزو کرد مونتاژ ای مختصر در سرپایی شد.

این دیدار کدام ممکن است حدود ۲۰ دقیقه به اندازه انجامید در سمتی برگزار شد کدام ممکن است اخیرا یحیی گل محمدی اجتناب کرده اند سمت شخصی استعفا داد. وی علاوه بر این به مشکلات پولی پرسپولیس اعتراض کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو کرد تیز کردن مطالبات گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خدمه شد.

ملاقات یحیی و درویش پس از از دست دادن سه گله / عکس