جمهوری اسلامی: دولت برخلاف نظر تجار باید به مذاکرات پایان دهد
تا زمانی که روس ها از موضع حفاظتی خود در مورد برجام دست برندارند و تحریم های داخلی دست از مداخله برندارند، مذاکرات به نتیجه نمی رسد و زندگی مردم حل نمی شود. دولت سیزدهم باید شجاع باشد و برخلاف نظر دلالان تحریم داخلی و خارجی، مذاکرات را به نتیجه برساند که این امکان پذیر است.