جهانبخش: انگلیس ممکن است همزمان ۳ کارکنان در جام جهانی داشته باشد/ خودمان کارهای خوش بینانه انجام می دهیم


به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا جهانبخش دانستن درباره دیدار کارکنان فوتبال ایران همراه خود انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد دیدار پلی آف ولز/اسکاتلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار داشت: کارکنان ضعیفی {وجود ندارد}. در جام جهانی بهتر از گیمرها اجتناب کرده اند هر قاره ای محدوده می شوند.” هر تفریحی مقابل هر تیمی کدام ممکن است به جام جهانی می آید فوق العاده روی حیله و تزویر است. این تخصص را در جام جهانی زودتر داشتیم.

وی شکسته نشده داد: اگر واقعیت را همراه خود ملاحظه به گروه‌های فعلی بخواهید، می‌توانید تمایز‌هایی را تبصره کنید، به طور قابل توجهی در مقابل همراه خود سید خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویی کدام ممکن است بین این ۲ گروه جدا کردن شدند. گروه ما هم روی حیله و تزویر است. انگلیس در یورو انجام خوبی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان فوق العاده فشرده ای است. او معلم ای دارد کدام ممکن است مدت هاست همراه خود گیمرها این کارکنان واقعاً کار می کند. انگلیس اکنون ممکن است سه کارکنان فوق العاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر در جام جهانی داشته باشد.

کاپیتان کارکنان سراسری فوتبال ایران تصریح کرد: آمریکا نیز یکی اجتناب کرده اند بهتر از عصر های شخصی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۸۰ به همان اندازه ۷۰ نسبت بازیکنانش در کارکنان های خوشایند اتحادیه اروپا تفریحی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد دارند.

جهانبخش اظهار داشت: در مسابقات مقدماتی در اوکراین کارکنان های زیادی ندیدم، با این حال روزی کدام ممکن است در انگلیس بودم، اسکاتلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولز را تماشا کردم. آنها عصر فوق العاده خوبی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تفریحی های شخصی کار فوق العاده خوبی انجام داده اند کدام ممکن است توانسته اند به این مرحله برسند. حضور در پلی آف برای او یا او قدم بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بتوانند به جام جهانی برسند، مردمشان هم مثل ما آرزوی بزرگی را برآورده کرده اند.

همه کارکنان های گروه خوشایند هستند با این حال اگر خودمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط خوشایند باشد می توانیم کارهای خیلی مثبتی انجام دهیم.»

شرکت کننده کارکنان سراسری فوتبال کشورمان در {پاسخ به} پرس و جو مجری اسکای اسپورت دانستن درباره کارکنان به دست آورد تفریحی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس اظهار داشت: قطعا تفریحی سختی {خواهد بود}. بر ایده تخصص من می خواهم اجتناب کرده اند تفریحی اولمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸، می دانم کدام ممکن است اولین تفریحی در تورنمنتی مشابه با جام جهانی فوق العاده روی حیله و تزویر {خواهد بود}.

جهانبخش افزود: ترجیح می دادیم مسابقات را همراه خود کارکنان عکس آغاز کنیم با این حال قرعه کشی به این تعیین کنید تکمیل شد. قطعا تفریحی فوق العاده سختی داریم چون انگلیس ممکن است همزمان ۳ کارکنان غول پیکر در جام جهانی داشته باشد. او عصر خوبی دارد، با این حال ما هم در جاری کنار هم قرار دادن شدن هستیم به همان اندازه کار را برای بریتانیا روی حیله و تزویر کنیم.

وی افزود: مهمترین عامل اینجا است کدام ممکن است بتوانیم افراد ایران را سربلند کنیم به همان اندازه همه ببینند ما تمام امتحان شده شخصی را می کنیم به همان اندازه پرچم ایران سربلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلند شود. تفریحی مقابل انگلیس فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای اولین تفریحی به خوبی کنار هم قرار دادن شویم به همان اندازه آغاز خوبی در جام جهانی داشته باشیم.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید