حداقل افزایش دستمزد کارمندان یک میلیون تومان است


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز مجلس، حقوق کارمندان مجرد و زنان متاهل یک میلیون تومان افزایش یافته و مشمول عیدی ویژه خواهند شد. این مبلغ برای کارمندان متاهل یک میلیون تومان افزایش حقوق علاوه بر فوق العاده ویژه، حقوق عائله مندی و حق اولاد است.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح افزایش حقوق کارکنان دولت و مستمری بگیران با مصوبه امروز مجلس، اظهار کرد: بر اساس مصوبه امروز مجلس، حقوق کارمندان یک میلیون تومان افزایش یافته است. علاوه بر آن حق عائله مندی حدود ۲۰۰ هزار تومان و حق اولاد به ازای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان و همچنین فوق العاده پرداخت می شود. بر این اساس اگر کارمند مجرد یا متاهل باشد، افزایش حقوق یک میلیون تومان به اضافه فوق العاده و در صورت متاهل بودن کارمند مرد یک میلیون تومان به اضافه حق اولاد به اضافه حقوق عائله مندی و فوق العاده فوق العاده خواهد بود. .

وی درباره پاداش ویژه گفت: دولت در لایحه اعلام کرده بود که هر جا که بخواهد ۳۵ درصد برای پاداش ویژه اضافه می کند اما این میزان در قانون تا ۵۰ درصد مشخص شده است. بنابراین، برخی از ۵۰% فوق العاده خاص گرفته می شود و برخی نه. برای حل این مشکل، همین قانون را به گونه ای آوردیم که دولت با اعتباراتی که در اختیار دارد می تواند تا ۵۰ درصد فوق العاده اضافه کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه استورتینگ درباره افزایش حقوق مشمولان کمیته امداد و بهزیستی گفت: ۲۰ درصد برای افزایش حقوق ابتدای سال استفاده شد و امروز ۳۰ درصد را لحاظ کردیم. بر این اساس از ابتدای سال افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ملزم به پرداخت ۵۰ درصد افزایش حقوق شدند.

حاجی بابایی درباره افزایش حقوق هیات علمی دانشگاه گفت: اسفندماه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش حقوق به آنها داده شد که کاهش و برگشت دادند. بنابراین برای اعضای هیات علمی ۱۵ درصد افزایش حقوق در نظر گرفتیم.

وی افزود: مقرر شد بند اول این لایحه یعنی افزایش حقوق کارمندان در شرکت های دولتی لحاظ شود و همچنین حق فرزند و عائله مندی به غیرنظامیان داده شود. نهادهای دولتی دولتی

وی با بیان اینکه اجرای این قانون از اول مهرماه در نظر گرفته می شود، گفت: افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان به اضافه پنج درصد حقوق شهریور ماه آنها به اضافه حقوق عائله مندی و حق اولاد است. اگر این قانون از اول شهریور اجرا می شد این پنج درصد در اختیار مستمری بگیران قرار نمی گرفت به همین دلیل قانون از اول مهر اجرایی شده است.

رئیس کمیته برنامه و بودجه استورتینگ خطاب به بازنشستگان گفت: مستمری بگیران بدانند در استورتینگ پیشنهادی غیر از آنچه در کمیته برنامه و بودجه به آن رسیدیم وجود نداشت. ما نمی توانستیم یک ریال اضافه کنیم مگر با موافقت دولت. دست ما جز این باز نبود.

حاجی بابایی در پایان گفت: کسانی که از ابتدای سال تاکنون مشمول ۵۷ و ۳۸ درصد افزایش دستمزد نشده اند، این افزایش دستمزد شامل آنها می شود. مثلا فردی قرارداد کار مشخص دارد و زیر نظر تامین اجتماعی است اما در شهرداری کار می کرده و ۳۸ درصد افزایش حقوق دریافت نکرده است. این شخص شامل افزایش حقوق فعلی می شود. وجوه ویژه ای مانند صدا و سیما نیز مشمول این افزایش حقوق می شود.