حداقل دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی ۵۷ درصد افزایش یافت – اقتصاد پیشرو


جزئیات افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران رسید که بر اساس آن حداقل دستمزد دریافتی مستمری بگیران نباید کمتر از حداقل دستمزد مصوب همان سال باشد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، افزایش مستمری مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هر ساله به تصویب هیات وزیران می رسد به طوری که حداقل مستمری دریافتی کمتر از حداقل دستمزد مصوب همان سال نباشد. . طبق مصوبه شورای عالی کار مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۲، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید.

بر اساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد: در خصوص حداقل دستمزد مستمری بگیران، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قوانینی مانند مواد ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی. قانون نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد. کار عالی، مبلغ دریافتی آنها برابر با حداقل دستمزد کارگران شاغل تعیین می شود و با افزایش ۵۷ امتیازی ۴ درصدی همراه خواهد بود به طوری که کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان نباشد. در مورد مستمری از کارافتادگان جزئی و سایرین که مستمری آنها نسبت به سنوات با پرداخت تامین اجتماعی تعیین شده است به همان نسبت و بر اساس تصمیم فوق الذکر افزایش می یابد.

همچنین با توجه به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق های بازنشستگی مختلف (بر اساس افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و هماهنگی پرداخت حقوق در کلیه صندوق های بازنشستگی، برای این امر. گروهی از ذینفعانی که دریافت کرده اند در صورتی که بیش از حداقل باشند از افزایش ۱۰ درصدی استفاده می شود. برای کمک به معیشت بازنشستگان بالای حداقل، علاوه بر بالای ده درصد، ماهانه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (سقف ماهیانه ۱۰ میلیون تومان) پرداخت می شود.