حدید خوزستان ۱ شباب الاهلی ۱ / موقوفه طلاب نکونام
فلز خوزستان در دومین دیدار لیگ قهرمانان آسیا به مصاف شباب الاهلی امارات سر خورد کدام ممکن است این دیدار همراه خود جذب می کند عالی بر عالی به بالا رسید.