حسینیه ها و تکیه های تاریخی تهران / شوفار و سپور تکیه های عزا دارند + عکس
بزازها، افشار و بربری، پامنار، پهلوان شریف، چله میدان، بازار، چیل تن، حاجی وکیل، خشتی، خلج، خداآفرین، دباغخانه، رضا قالیخان، زرگرها و قمیها نام دیگر تکه های معروف تهران است که به آنها اشاره شده است. . در ماه های گویا پایتخت مذهبی کمتر از ۲۰۰ سال پیش