حضور پر شور افراد شهرستان دماوند در راهپیمایی روز قدس


راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان همراه خود فینال جمعه ماه مبارک رمضان جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ {در سراسر} کشوربرگزار شد.روز قدس هر دو روز جهانی قدس فینال جمعه ماه رمضان است کدام ممکن است امام خمینی در سال ۱۳۵۸ش (رمضان ۱۳۹۹ق) آن را زمانی مناسب برای حمایت اجتناب کرده اند افراد فلسطین دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسلمانان جهان خواست کدام ممکن است برای مختصر کردن کف دست رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانان آن به هم بپیوندند.طاها افضل خوانی۱۶:۱۱


۱۴۰۱-۲-۹


http://fna.ir/1os5d0