حضور ۳ کشتی گیر کرمانشاهی در اردوی خدمه بزرگسالان


رسول صفری سرپرست روابط نهایی شورای دولتی کشتی استان کرمانشاه درست در این لحظه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در کرمانشاه گفت: فدراسیون کشتی اسامی دعوت شدگان به اردوی خدمه کشتی آزاد بزرگسالان را ادعا کرد.

وی یکپارچه داد: بر ایده ادعا خیرالله فدراسیون کشتی، بهمن تیموری در وزن ۷۰ کیلوگرم، یداله محبی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احسان امینی (معلم) به اردوی خدمه دعوت شدند.

سرپرست روابط نهایی شورای کشتی استان کرمانشاه ذکر شد: این اردو اجتناب کرده اند درست در این لحظه ۱۸ فروردین ماه در اردوی خدمه های سراسری شهید حاج قاسم سلیمانی «خانه کشتی مصطفی صدرزاده» در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار تبدیل می شود. به همان اندازه ۲۸ این ماه یکپارچه ممکن است داشته باشد.

انتهای نامه / ص
این را برای صفحه اول اصرار دهید