حقایق عجیب و جذاب درباره سیاهچاله ها که نمی دانید (+ تصویر)
اگر گروهی از فضانوردان ببینند دوست فضانورد خود از سفینه فضایی خود در سیاهچاله سقوط می کند، هرگز او را از افق رویداد نخواهند دید. از آنجایی که نور هرگز نمی تواند از افق رویداد فرار کند، برای مدت بسیار طولانی در آن زمان دیده می شود.