حمله جبهه النصره به مناطق کاهش فشار در ادلب – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، موقعیت یابیصمیمیدر ادعا ای کدام ممکن است وسط نظارت روسیه بر منقل بس سوریه است، آمده است درمورد به حمله ها در عمق تروریست های تکفیری در جبهه پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مناطق کاهش فشار در سوریه سرایت کرد.

بر مقدمه گزارش وسط نظارت روسیه بر منقل بس سوریه در ادعا ای تاکید کرد کدام ممکن است تروریست های تکفیری اجتناب کرده اند جبهه هستند. پیروزی در ۲۴ ساعت قبلی ۵۱ جهان کاهش فشار در ادلب هدف قرار گرفته است.

در همین جاری وسط روسیه تماشا بر منقل بس سوریه ادعا کرد قبلا علاوه بر این ادعا کرد کدام ممکن است جبهه پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸ حمله به مناطق کاهش فشار در مناطق مختلف ملت تکمیل شد. به آموزش داده شده است این وسط، نقض منقل بس عمدتا در استان ها در حال وقوع است لاذقیه، حما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادلب {اتفاق افتاد}.

این وسط علاوه بر این ادعا کرد کدام ممکن است استان لاذقیه چندین بار توسط تروریست های تکفیری اجتناب کرده اند جبهه پیروزی این حمله در حالی صورت گرفت کدام ممکن است تکفیری ها در جاری انجام حمله ها در استان حلب بودند.