حمله دروازه بان پرسپولیس به دستیار گل محمدی


به آموزش داده شده است فانئوس،

بوژیدار رادوشوویچ دروازه بان کروات کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند خروج اجتناب کرده اند ایران اجتناب کرده اند تجهیزات گلف گلایه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این این گروه ۹۰۰ هزار دلار جریمه شد، معتقد است داوود فنایی معلم دروازه بان های پرسپولیس باعث نقطه ضعف دروازه بانان این گروه شده است.

وی کسب اطلاعات در مورد هماهنگی همراه خود مدیران پرسپولیس نیز ذکر شد: این مدیران پرسپولیس روزمره نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم هم همراه خود آنها موافق نیستم. فیفا به آنها رای عقب کشیدن داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها نیاز دارند طبق آن حرکت کنند.