خاص شدن چهره نیروی کار های راه یافته به مسابقات انتخابی/ فلز در صدر جدول کلاس بندی باقی ماند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانهفته سوم در اطراف بازگشت لیگ برتر هندبال پسران انگلیس اجتناب کرده اند ۱۰ به همان اندازه ۱۶ فروردین ماه در شهر اصفهان برگزار تبدیل می شود. این مرحله اجتناب کرده اند لیگ برای ایجاد چهره نیروی کار های صعود کننده به پلی آف فوق العاده ضروری است. در سومین روز اجتناب کرده اند این مرحله، شامگاه چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه ۵ دیدار {در این} شهر برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت چهره ۴ نیروی کار راه یافته به مرحله پلی آف لیگ برتر خوب هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ خاص شد.

در سومین روز اجتناب کرده اند سومین فاصله مسابقات لیگ برتر هندبال پسران ایران به میزبانی اصفهان، نیروی کار زمینی شهید شاملی کازرون همراه خود ۴۲ برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷ بزی مقابل نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین جاچساران در کلاس دوم باقی ماند. نیمه اول این دیدار کدام ممکن است در سالن ملاط ​​برگزار شد همراه خود نتیجه ۱۹ بر ۱۶ به درآمد مشاور کازرون به نوک رسید. نیروی زمینی شهید شاملی همراه خود این پیروزی ۳۲ امتیازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابر سپاهان اصفهان باقی ماند با این حال همراه خود تفاضل گل دوم شد.

نیروی کار فلز سپاهان اصفهان سودآور شد همراه خود نتیجه ۳۲ بر ۲۱ مقابل ستارگان دشتستان به شیوع برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شیوع شخصی در لیگ شکسته نشده دهد. نیمه اول این دیدار کدام ممکن است در سالن شهید میثمی برگزار شد همراه خود نتیجه ۱۶ بر ۱۰ به درآمد نیروی کار اسفار اصفهان به نوک رسید. سپاهان همراه خود این برد ۳۲ امتیازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صدر جدول باقی ماند. ستاره های دشستان همراه خود این شکست در قعر جدول باقی ماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال شخصی را برای بقا در لیگ اجتناب کرده اند کف دست دادند.

در تولید دیگری دربی این هفته نیروی کار ذوب آهن اصفهان به مصاف نیروی کار اخیر وارد اصفهانی خداسپه سر خورد. دیدار نیروی کار های ذوب آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان نوفین همراه خود جذب می کند ۲۰ بر ۲۰ به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} دیدار کدام ممکن است به میزبانی سالن شهید مصامی برگزار شد، ذوب آهن سودآور شد نیمه اول را همراه خود نتیجه ۱۳ بر ۱۰ به درآمد شخصی به بن بست برساند.

همراه خود این جذب می کند، ذوب آهن در گذشته اجتناب کرده اند ورزشی های مقدماتی جایگاه سوم جدول کلاس بندی لیگ را قطعی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان نوین همراه خود اجتناب کرده اند کف دست دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کف دست دادن ۲ امتیاز، نتوانست به مخلوط ۴ نیروی کار برتر لیگ راه پیدا تنبل.

نیروی کار مایس کرمان در فینال دیدار اجتناب کرده اند سومین روز اجتناب کرده اند هفته سوم لیگ برتر هندبال پسران سودآور شد همراه خود نتیجه ۲۸ بر ۲۰ مقابل رعد پاداوند آمل به شیوع برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به شکست سپاهان نوین، احتمال چهارمین حضورش در مسابقات مقدماتی لیگ نیمه اول این دیدار کدام ممکن است در سالن شهید سجادی اصفهان برگزار شد همراه خود نتیجه ۱۴ بر ۹ به درآمد میس کرمان به نوک رسید. میس کرمان همراه خود این برد ۲۰ امتیازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محافظت جایگاه شخصی در کلاس چهارم جدول احتمال شخصی را مراقبت از مرحله تصمیم گیری کننده لیگ خاص کرد.

در تولید دیگری دیدار این امروز نیروی کار ذغال تاپاس در سالن شهید سجادی مقابل نیروی کار ناجای قم بس همراه خود ۹ گل به شیوع رسید. باس همراه خود این باخت تنها همراه خود خوب پیروزی اجتناب کرده اند لیگ برتر هندبال پسران خداحافظی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساقوش اجتناب کرده اند مسابقات دسته اول بردن شد.

همراه خود نوک دیدارهای امشب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به نتایج به کف دست آمده، حضور نیروی کار های نیروی زمینی سپاهان اصفهان، شهید شاملی کازرون، ذوب آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میس کرمان در مرحله پلی آف لیگ برتر انگلیس پایان دادن شد.

سقوط ۲ نیروی کار ستاره دشستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قم نیز قطعی شد به همان اندازه اجتناب کرده اند لیگ برتر انگلیس خطرناک تنبل.

نتایج مناسب رقبا های لیگ برتر در روز چهارشنبه ۲۴ فروردین به رئوس مطالب زیر است:

سپاهان اصفهان ۳۲ – ستارگان دشستان ۲۱
شهید شاملی کازرون نیروی زمینی ۴۲ – نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین جاچساران ۳۷
ذغال طبس ۴۰ – پاس ۳۱ قم ناگا
صنعت مس کارمان ۲۸ – آمل پدافند تندر ۲۰
ذوب آهن اصفهان ۲۰ – سپاهان نوین اصفهان ۲۰

این سیستم دیدارهای فینال روز اجتناب کرده اند در اطراف سوم در اطراف بازگشت لیگ برتر در روز جمعه ۲۵ فروردین ماه به رئوس مطالب زیر است:

ستارگان دشستان – ذوب آهن اصفهان
سپاهان نوین اصفهان – پاس نگای قم
واحد تولیدی مس کرمان – ذوب آهن سپاهان اصفهان
ذغال طبس – نیروی رام نشده شهید چملی کازرون
نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین گساران – تندر پدافند آمل