خانمها باردار نباید این وعده های غذایی را بخورند!


علیرضا یرگلی متخصص طب استاندارد در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با خبرگزاری فارس دانستن دربارهممنوعیت وعده های غذایی در دوران باردار بودنوی ذکر شد: همراه با پرهیز از مصرف کردن وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات برای خانمها باردار، نخوردن زرشک، بابونه، کدو بی تجربه، جعفری، نعناع کوهی، زعفران، زیره، سیاه دانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرفس را اشاره کردن می کنیم.

وی افزود: مصرف کردن همه اشیا اشاره کردن شده اگر به صورت وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دفعات کم باشد معمولاً عارضه ای جستجو در ندارد با این حال باید بدانیم کدام ممکن است بلعیدن دارویی چرخ دنده مذکور قابل دستیابی است همراه خود مسائل خطرناکی در کنار باشد. عواقب؛” به همین دلیل پیشنهاد تبدیل می شود در گذشته از بلعیدن همراه خود دکتر مراجعه به کنید.

الیرغولی ذکر شد: به همان اندازه روزی کدام ممکن است انسان درک پیدا تنبل کدام ممکن است گیاه برای او صحیح است، جذاب است. یعنی در استفاده کردن آن طبق تذکر متخصص دقت کنید; از قابل دستیابی است انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنین همراه خود خطرات انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران ناپذیری مواجه شوند.

وی همراه خود ردیابی به غذاهایی کدام ممکن است خانمها در دوران باردار بودن نباید بلعیدن کنند، ذکر شد: باقی مانده چرخ دنده غذایی به طور قابل توجهی گوشت از بدترین سموم است. علاوه بر این از سوسیس، کالباس، ژامبون، ساردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کنسروهای ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه آن نباید استفاده کرد.

وی دقیق کرد: به طور معمول پرخوری برای زن باردار حرام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخوری نکردن، بهتر از آن اینجا است کدام ممکن است طیف گسترده ای از وعده های غذایی را بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلعیدن آن ها اعتدال داشته باشد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید