خبرگزاری مهر آلمان: موضع نگرانی آلود وزیر امور خارجه دانستن درباره «پوتین» | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانالجزیره روز یکشنبه به نقل اجتناب کرده اند آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان اظهار داشت: تحریم ها علیه روسیه را تحریک کردن خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اوکراین در زمینه دفاعی حمایت بیشتری خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه آلمان مدعی شد کدام ممکن است عکسها چاپ شده شده اجتناب کرده اند «بوشا» (حومه شمال غربی کیف) در اوکراین غیر قابل تحمل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت لجام گسیخته پوتین را نماد می دهد!

وی مدعی شد: عاملان این جنایات جنگی باید پاسخگو باشند!

رسانه ها اجتناب کرده اند موضع پرخطر وزیر خارجه آلمان پس اجتناب کرده اند اظهارات درست مثل دیمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین خبر دادند.

وزیر خارجه اوکراین پیشتر مدعی شده بود کدام ممکن است در بوچا ویرانی های فشرده ای رخ داده است.