خبرگزاری مهر اردن | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانپارلمان اردن همانطور که صحبت می کنیم دوشنبه در اعتراض به استقرار نظامی رژیم صهیونیستی در بیت المقدس آرزو کرد ریختن فرستاده رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند امان شد.

بر ایده این گزارش، مجلس نمایندگان اردن تفاهم نامه ای را همراه خود امضای ۸۷ مشاور با توجه به موضوع ریختن فرستاده اسرائیل در امان به مقامات اردن حاضر کرد.

در همین جاری وزارت خارجه اردن همانطور که صحبت می کنیم دوشنبه فرستاده این رژیم در امان را در اعتراض به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در مسجدالاقصی احضار کرد.

بر ایده این گزارش، وزارت خارجه اردن پس اجتناب کرده اند احضار فرستاده رژیم صهیونیستی در امان، اجتناب کرده اند اعتراض کشورش به اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان به طور قابل توجهی در مسجد الاقصی خبر داد.

ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دیروز بر لزوم توقف اقدامات تحریک آمیز رژیم صهیونیستی در مسجد مبارک الاقصی تاکید کرد. پادشاه اردن ذکر شد: اسرائیل باید اقدامات تحریک آمیز در مسجد مبارک الاقصی را متوقف تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وضعیت تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی کنونی احترام بگذارد.

پادشاه اردن افزود کدام ممکن است باید تدابیر قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان برای متبلور جمع کردن خوب مکان کارآمد در سراسر جهان برای توقف اقدامات اسرائیل متعهد شدن شود. وزارت خارجه اردن پیش اجتناب کرده اند این اقدامات مستمر رژیم صهیونیستی {برای تغییر} وضعیت تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی مسجدالاقصی را مسئله فشار‌آفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض مبانی بین‌المللی دانسته بود.

روز قبل از امروز وزارت امور خارجه اردن گفتن کرد کدام ممکن است یکپارچه تحرکات رژیم صهیونیستی {برای تغییر} وضعیت تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی مسجدالاقصی در نتیجه فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرد طبق مبانی در سراسر جهان شده است.

مسجد الاقصی عبادتگاه مناسب مسلمانان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مسجدالاقصی در اردن تنها نهاد حقوقی است کدام ممکن است اختیار انحصاری مدیریت کلیه امور درمورد به مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج به مسجد را دارد. مسجد الاقصی. – مسجد الاقصی، سخنگوی وزارت خارجه اردن، هیثم ابو الفول.

ابوالفول علاوه بر این ادعای ورود غیرمسلمانان توسط پلیس رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این یکی اجتناب کرده اند اختیارات اوقاف بیت المقدس در اردن است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اردن علاوه بر این اجتناب کرده اند گروه جهانی خواست کدام ممکن است پاسخگویی فشار های جدیدترین در فلسطین را بر عهده بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی بلافاصله برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی انجام دهد.

وی علاوه بر این حمله نظامی اسرائیل به مسجد مبارک الاقصی، ریختن نمازگزاران اجتناب کرده اند آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ورود شهرک نشینان افراطی را محکوم کرد.

ابوالفول خاطرنشان کرد: اردن به تحرکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم های فشرده شخصی در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان برای توقف رفتار فشار آفرین رژیم صهیونیستی یکپارچه می دهد.