خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر بهزیستی اطلاعات د.همتراز پزشکانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند شومینه نشانان مراقبت می کنند، باید خطر ابتلا به مشکلات قلبی، به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آن است را افزایش دهند. فیبریلاسیون اتریوم اجتناب کرده اند این گروه منحصر به شخص اشخاص حقیقی آگاه است.

فیبریلاسیون دهلیز شایع ترین نوع آریتمی است کدام ممکن است طبق صفحه بحث مرکز آمریکا خطر لخته شدن خون، نارسایی قلبی، سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشکلات قلبی را افزایش می دهد.

{در این} تحقیق، خدمه تحقیقاتی نزدیک به ۱۰۹۰۰ شومینه‌نماد آمریکایی سرزنده در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۸ را اجتناب کرده اند تذکر انواع شومینه‌سوزی‌هایی کدام ممکن است در هر سال همراه خود آن‌ها مواجه می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه بیماری قلبی آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

دومینیک به “شیوع بزرگسالان در گروه نهایی زیر ۶۰ سال” ردیابی کرد. فیبریلاسیون اتریوم ۰.۱ به همان اندازه ۱.۰ سهم است. همراه خود این جاری، در گروه مورد تحقیق ما، ۲.۵٪ اجتناب کرده اند شومینه نشانان ۶۰ سال هر دو کمتر مجروح شدند. فیبریلاسیون “این گالری بود.”

بر ایده نتایج، محققان اتصال مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معناداری بین انواع شومینه‌سوزی‌های خاموش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر پیدا کردند فیبریلاسیون سرسرا ترتیب شده است.

میزان عفونت فیبریلاسیون راهروها عبارت بودند اجتناب کرده اند:

۲ سهم اجتناب کرده اند افرادی که ۵ هر دو کمتر شومینه سوزی را در سال خاموش می کنند.

۲.۳ سهم مردمان سالانه همراه خود ۶ به همان اندازه ۱۰ شومینه سوزی مواجه می شوند.

۲.۷ سهم مردمان سالانه ۱۱ به همان اندازه ۲۰ شومینه سوزی را تخصص می کنند.

۳ سهم مردمان سالانه ۲۱ به همان اندازه ۳۰ شومینه سوزی را تخصص می کنند.

۴.۵ سهم اجتناب کرده اند مردمان سالانه ۳۱ هر دو تا حد زیادی شومینه سوزی را خاموش می کنند.

محققان پس اجتناب کرده اند تعدیل عناصر خطر بسیاری برای فیبریلاسیون فیبریلاسیون دهلیزی، شبیه {فشار خون بالا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگار کشیدن، نماد داد کدام ممکن است به ازای هر ۵ شومینه سوزی اضافی کدام ممکن است در سال رخ می دهد، خطر ابتلا به فیبریلاسیون دهلیز ۱۴ سهم بهتر است.

به مشاوره محققان، عناصر متعددی قابل انجام است همراه خود شومینه سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبریلاسیون دهلیز حاوی است.

“اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمتر مهمتر اجتناب کرده اند همه، استنشاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به ترکیبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها خطرناک ناشی اجتناب کرده اند احتراق داروها در هنگام شومینه سوزی، اجتناب کرده اند جمله ذرات، هیدروکربن های تعدادی از رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزن. قرار تکل کشف نشده این داروها به طور قابل توجهی ذرات معلق در آلودگی هوا حتی برای مدت مختصر همراه خود افزایش خطرات فیبریلاسیون “دهلیز متصل است.”

دومینیک خاطرنشان کرد کدام ممکن است شومینه نشانان علاوه بر این کشف نشده استرس بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعات کاری تمدید شده هستند کدام ممکن است همه اینها ممکن است درجه آدرنالین آنها را افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث عدم تعادل در مکانیسم های مدیریت ضربان مرکز شود.

سرانجام، قرار تکل کشف نشده دمای گرم می‌تواند باعث افزایش دمای مرکزی هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌آبی از حداکثر هیکل شود، کدام ممکن است هر ۲ باعث افزایش تقاضا برای ضربان مرکز بهتر می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است متعاقباً در نتیجه فیبریلاسیون «دهلیز باش».

علاوه بر این این، دومینیک بر هر علامتی تاکید کرد فیبریلاسیون فیبریلاسیون دهلیزی شبیه تپش مرکز، ضرر در تنفس، سرگیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی باید فورا تجزیه و تحلیل شود.