خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بهزاد باباخانی بعد اجتناب کرده اند ظهر چهارشنبه در محیط بازدید مناسب پرویزخان اجتناب کرده اند مرز پرویزخان همراه خود مدیران کل مرزبانی، تصدیق شد: ترتیب مرزهای تجاری استان کرمانشاه اجتناب کرده اند میل های بی نظیر استان کرمانشاه است.

وی افزود: ولی کرمانشاه بر اهمیت ترتیب مرزها به طور قابل توجهی مرزهای مناسب پرویزخان شناخته شده به عنوان میل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری انتخاب ها درمورد به این محدودیت ها اطمینان حاصل شود که آسانسور زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد مبادلات تجاری تاکید می تنبل.

معاون توافق امور مالی استاندار کرمانشاه دقیق کرد: در بازدید در امروز فینال وضعیت اجرای انتخاب ها کارگروه رشد صادرات مرز پرویزخان همراه خود مدیران ادارات پیگیری شد.

باباخانی تاکید کرد: بازدیدها به همان اندازه اجرای مصوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی مرزهای استان کرمانشاه یکپارچه ممکن است داشته باشد.