خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حمید کشکولی اجتناب کرده اند اصلاح ساعت کاری تجهیزات های اجرایی استانداری اجتناب کرده اند شنبه هفته بلند مدت در مخلوط خبرنگاران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اهمیت اقامه نماز جماعت در ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به آن است. مندی اجتناب کرده اند شنبه هفته بلند مدت، ساعات اجرایی در ادارات شهرستان همراه خود اصلاح در نحوه حضور کارمندان در دفتر در کنار {خواهد بود}.

وی ذکر شد: بر این مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به رعایت وقت کافی برای اقامه نماز جماعت ظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر، ساعات کاری اجرایی شنبه به همان اندازه چهارشنبه اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح الی ۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجشنبه ها اجتناب کرده اند ساعت ۸ الی ۱۳ گفتن تبدیل می شود. بعد اجتناب کرده اند ظهر.”

معاون استاندار لرستان ذکر شد: این بخشنامه اجتناب کرده اند زمان ابلاغ تجهیزات های اجرایی استان به همان اندازه نوک ماه مبارک رمضان حیاتی است. اجرای مدیران بخش در کنترل نظارت بر توسعه اجرا خواهند بود.