خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، دیدار پایانی رقبا های انتخابی جام جهانی بین ۲ نیروی کار اجتناب کرده اند سه نیروی کار بسکتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیوزلند برگزار شد.

نیروی کار ایران {در این} دیدار همراه خود نتیجه ۵ بر عالی شکست خورد.

بدین انجمن نیروی کار بسکتبال سه نفره زیر سه سال ایران اجتناب کرده اند کسب سهمیه جهانی بازماند.